Les assegurances i el COPLEFC EMPRESA

CategoriesSin categoría

Més enllà de l’obligació legal d’estar assegurat, la cobertura total et protegeix, et
dona tranquil·litat i et permet fer la teva activitat professional amb el màxim de
garanties.

Igual que un metge, un advocat o un fisioterapeuta no poden oferir la seva activitat professional sense una assegurança de Responsabilitat Civil (RC) que els cobreixi en cas de negligència, les i els educadors físics esportius també n’han de tenir. La Llei 3/2008, de l’exercici de les professions esportives a Catalunya especifica a l’article 11 que:

1. L’exercici de les professions regulades per aquesta llei, quan no és exclusivament per compte d’altri, requereix la contractació prèvia d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys que es puguin causar a tercers en la prestació dels serveis professionals, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. S’han d’establir per reglament els continguts mínims de les pòlisses de responsabilitat civil.

2. Els col·legis professionals han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir que tots els col·legiats compleixen l’obligació legal de contractar una assegurança de responsabilitat civil.

3. L’incompliment de l’obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil es considera una infracció administrativa greu de la Llei de l’esport, aprovada pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, sens perjudici de les altres responsabilitats que siguin exigibles d’acord amb la legislació vigent.

Com a professional, quins tipus d’assegurances tens a l’abast? Des del COPLEFC EMPRESA te n’informem, per millorar la teva activitat i que la puguis exercir amb garanties.

Assegurances per a empreses i autònoms

RC Professional: queda coberta al 100% en el moment que el professional es col·legia en modalitat exercent o s’associa en modalitat activa.

RC Societària i patronal:

¿i si soc soci i responsable d’una empresa? o bé ¿si soc autònom sense o amb treballadors al meu càrrec?

En aquest cas la cobertura d’RC professional no és suficient, ja que cal tenir una RC que cobreixi l’activitat empresarial i patronal. El COPLEFC EMPRESA ofereix aquesta cobertura de RC societària i patronal per un cost anual de 160 euros.

Accidents: si ets entrenador personal, disposes d’un centre de salut, ioga, pilates, gimnàstica, organitzes activitats, esdeveniments, extraescolars, etc., has de tenir els teus usuaris degudament assegurats. Tant si disposes d’una empresa com si ets autònom, és obligatori tenir assegurats els participants/usuaris/socis de qualsevol activitat física esportiva per accident (Decret 58/2010, de les entitats esportives a Catalunya).

Autònoms/subsidi diari: si estàs de baixa laboral, els teus ingressos no es veuran afectats. Garanteix un subsidi diari en cas de baixa per malaltia o accident, per poder fer front a les teves despeses fixes, amb una cobertura de fins a 425 dies. A més, com a professional autònom, podràs deduir el 100% de les quotes a l’IRPF, amb un límit màxim de 500 euros.

Ciberseguretat: actualment tota empresa o autònom que utilitzi tecnologia per gestionar el seu negoci, està en risc de patir un ciberatac, una vulneració/filtració de dades, per això és important estar-hi protegit, per salvaguardar la nostra base de dades i gestionar els conflictes generats per alguna vulneració digital.

Assegurances per a empreses o personal

Llar/Oficina/Establiment: assegura la teva llar o establiment, tant si ets propietari o llogater, davant qualsevol imprevist que pugui sorgir; per exemple, en cas de fuites d’aigua, robatori, danys a tercers, entre moltes altres cobertures.

Defensa jurídica: incorpora una pòlissa de defensa jurídica a la teva vida particular o a la teva empresa, amb assessorament d’advocats i tramitació dels expedients que es generin.

Assegurances personals

Salut: assegurança d’assistència mèdica que cobreix tota mena de visites, especialistes, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris i intervencions.

Vida: assegurança de vida que permet protegir la teva familia, en garantir que el nivell econòmic de què gaudeixen no variï en un futur. Aquesta assegurança garanteix el pagament del capital contractat en cas de defunció o invalidesa de l’assegurat.

Vehicles: assegurança de cotxes i motos, amb tot tipus de cobertures que puguis necessitar, i assistència en viatge des del quilòmetre zero.

Com a membre del COPLEFC EMPRESA, pots demanar més informació i pressupost sense compromís als nostres assessors d’assegurances – EUROGESTIÓ, amb el que tots els col·legiats teniu preus especials en la contractació de qualsevol tipo d’assegurança.

Demana un pressupost sense compromís mitjançant el següent formulari en uns dies rebreu una proposta d’EUROGESTIÓ feta a mida. També pots posar-te en contacte a:

EUROGESTIÓ
Passatge Adolf Comeron, 18, Bloc B 3r Local 5-6, 08320 Mataró
Tel. 93.270.03.76
Marta Santamaria – Neus Riera

Whatsapp: 680 36 93 28
eurogestio@alertis.es

Per a més informació pots enviar un correu a empresa@coplefc.cat

Related Post

NOVIEMBRE 14, 2023

INFORMACIÓ PER AUTÒNOMS

La quota mensual de Seguretat Social per compte propi s’ha d’adequar als...

0

OCTUBRE 27, 2023

I WORKSHOP COPLEFC EMPRESA AL...

El COPLEFC Empresa, iniciat el 2021, impulsa el creixement i la competitivitat dels...

0

SEPTIEMBRE 29, 2023

El COPLEFC EMPRESA,...

El Biz/Barcelona és un espai òptim per a les empreses, també del nostre sector...

0

JULIO 25, 2023

Kit Digital Gratuït: 100%...

Des del COPLEFC volem contribuir al creixement dels projectes empresarials de les...

0

JUNIO 29, 2023

SPORTBIZ EUROPE, amb el...

El COPLEFC participarà activament a la nova edició que se celebrarà a Barcelona del 4...

0

JUNIO 26, 2023

Workshop: Emprendre amb...

Aquest workshop organitzat per PIMEC està dissenyat per ajudar les persones de més de...

0

Leave a Comments